Sunday, January 20, 2008

သတင္းအတုိအထြာ။


(၁)

သာေကတ ဂက္စ္တာဘုိင္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတြင္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလုပ္ ဂက္စ္တာဘုိင္ တစ္လုံးမွာ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားခဲ့၍ ၎ဂ်ပန္ကုမၸဏီအား အေၾကာင္းၾကားရာတြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမွ ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ စက္တန္ဖုိး ေႂကြးက်န္မ်ားအား ျပန္လည္ေပးဆပ္ပါက အခမဲ့ ျပဳျပင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

၎စက္အမ်ိဳးအစားကုိ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမွ Password ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး စက္တစ္ခုခု ခ်ဳိ႕ယြင္းသြားပါက Lock က်သြားေသာ စနစ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရာင္းခ်ေသာ ၎ဂ်ပန္ကုမၸဏီမွ နည္းပညာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အေႂကြးစံနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူသုံးစြဲေသာ ႏုိင္ငံမွ ေႂကြးက်န္မ်ားအား အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ေပးေခ်ေစရန္လည္းေကာင္း ဤကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။သုိ႔ရာတြင္ နအဖ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ေႂကြးက်န္မ်ားအား ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း မရွိဘဲ ၎ဂ်ပန္ကုမၸဏီ၏ လုံျခံဳေရး အစီအစဥ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးရွိ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား ဆင့္ေခၚ၍ ႀကိဳးပမ္းေစခဲ့ပါသည္။ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ MICT တုိ႔မွ နည္းပညာရွင္မ်ားမွ Software အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ Password ကုိ ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေပ။ တပ္မေတာ္မွ ၾကည္း/ေရ/ေလ မွ အရာရွိ ပညာရွင္ဆုိသူမ်ားမွ ထပ္မံ၍ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၎ကုမၸဏီ၏ လုံျခံဳေရးအစီအစဥ္ကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထုိေၾကာင့္ ၎တာဘုိင္စက္မွ Control Card တြင္ တပ္ဆင္ထားရွိေသာ Electronics ပစၥည္းမ်ားကုိ အစားထုိး လဲလွယ္၍ ႀကိဳးပမ္းၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိဘဲ ခဲေဆာ္ရာမ်ား ဗလပြသာ ျဖစ္က်န္ေနခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးၾကားသိရသည့္သတင္းမွာ မီကာဆာကုမၸဏီ၏ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈအရ ၎ဂ်ပန္ကုမၸဏီမွ လာေရာက္ျပဳျပင္ေပးရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ကဲ့သုိ႔ ကုမၸဏီမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လုံျခံဳေရးစနစ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါက မည္သည့္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ကုိ ယင္းကိစၥတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၾကရသည့္ ပညာရွင္မ်ားက စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ၆ နာရီခန္႔သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ တစ္ရက္လွ်င္ ၆ နာရီခန္႔သာ ေပးေသာ လွ်ပ္စစ္မီးမွာ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္းတြင္ လုံး၀ ေပးျခင္းမရွိဘဲ ညဘက္တြင္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးျဖင့္ လုပ္ကုိင္ရေသာ၊ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္မီးစက္ျဖင့္ မလည္ပတ္ႏုိင္ၾကေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ လုံး၀နီးပါး ရပ္ဆုိင္းေနရ၍ ညည္းတြားေနၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

(၂)

ထုိ႔အျပင္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၏ အဓိကဆုံခ်က္ေနရာျဖစ္ေသာ အလံျပဘုရားလမ္းမွ စတင္၍ အေနာ္ရထာလမ္းမတေလွ်ာက္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဘုံသာလမ္းအထိ လုံး၀ ယာဥ္မရပ္နားရ စီမံခ်က္ကုိ တင္းက်ပ္စြာခ်မွတ္ထား၍ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕၊ ယာဥ္ထိန္းရဲအဖြဲ႕ အစရွိေသာ အင္အားအမ်ားအျပားျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးသဖြယ္ စတင္ဖမ္းဆီး အေရးယူလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဤကဲ့သုိ႔ ျပည္သူလူထုအေပၚ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အၿငိဳးတႀကီး ဖိႏွိပ္မႈမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ အေထြေထြ အုံႂကြေပါက္ကြဲမႈႀကီးဆီသုိ႔ ဦးတည္ေစလ်က္ရွိေၾကာင္း ေခာတ္အဆက္ဆက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတုိ႔ႏွင့္ မ်က္ခ်ည္မျပတ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ ျပည္သူမ်ားမွ ခန္႔မွန္းေျပာဆုိလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 
/* EOT ----------------------------------------- */