Thursday, January 3, 2008

ျပည္တြင္းအဖြဲ ့ (၁၂) ဖြဲ ့ပါ၀င္ေသာ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ေႀကညာခ်က္။


ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

စာအမွတ္ - ၁ / ၂၀၀၈
ရက္စြဲ - ဇန္န၀ါရီလ / ၄ ရက္ / ၂၀၀၈
( လြတ္လပ္ေရးေန႔ )

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ န.အ.ဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားခင္ဗ်ား။

ဦးစြာေျပာၾကားလိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ တမ်ိဳးသားလံုး၏ လက္ငင္းႏွင့္ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရွဳ၍ ျပည္ေထာင္စုကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာစိတ္ ၊ လူသားတဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစား တန္ဖိုး ထားေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဤစာကို ေပးပို႔ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။ကိုလိုနီကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ( ၆၀ ) ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသူ ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး၏ အရသာကို တင္းျပည့္ ၊ က်ပ္ျပည့္ မခံစားရဘဲ ၊ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္း ၊ ညီမွ်ျခင္း ၊ တရားမွ်တျခင္း စသည့္ ေလာကပါလတရားမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ေ၀ဒနာကို အလူးအလဲ ခံစားေနၾကရဆဲ ျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းမွ ယေန႔တိုင္ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသးေပ ။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာမွာ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား အၾကားတြင္ ေခါင္းခဲစရာ ပုစ ၦာတပုဒ္ ျဖစ္ေနျခင္းမွာလည္း တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္ရွက္စရာေကာင္းလွပါသည္ ။

ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုတမ်ိဳးသားလံုး ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည့္ ႏိုင္ငံေရး ၊ လူမႈေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး စသည့္ ဘက္ေပါင္းစံု အေထြေထြအက်ပ္အတည္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ လူ႕ေဘာင္တရပ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးမွာ အထူးပင္ အေရးႀကီးလွပါသည္ ။ ထိုသို႔ တမ်ိဳးသားလံုး ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ေရးအတြက္ န.အ.ဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ တန္းတူရည္တူ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး၍ အေျဖရွာၾကေသာ နည္းလမ္းမွတပါး ၊ အျခားနည္းလမ္း မျမင္ပါ ။

စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား တရက္ေစာ၍ က်င္းပႏိုင္လွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ တရက္ပို၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္သကဲ့သို႔ တရက္ေနာက္က်လွ်င္ ၊ တရက္ေနာက္က်သေလာက္ နစ္နာဆံုး႐ွံဳးမႈမ်ား ရွိေစႏိုင္ပါသည္ ။ သို႔ပါ၍ အဓိပၸယ္ျပည့္၀ၿပီး အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစေရး အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ထားမ်ား ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖင့္ လက္တြဲႀကိဳးပမ္း သြားရန္ အထူးလိုလားလွ်က္ရွိပါသည္ ။

ၿပီးခဲ့သည့္ အတိတ္ဒဏ္ရာမ်ားအား သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္ ျပည္ဖံုးကားခ်ခဲ့ၿပီး သင္တို႔ ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး၏ ယေန႔ ႏွင့္ မနက္ျဖန္မ်ားစြာ အတြက္ကိုသာ အမ်က္အၫႈိးမထားဘဲ ခ်စ္ေသာမ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ၾက ျမင္ၾကႏိုင္ေရးသည္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးေနပါၿပီ ။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ တင္းမာေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တဖက္ႏွင့္ တဖက္ ေက်ာခိုင္းၿပီး မ်ဥ္းၿပိဳင္ေရႊ႕လွ်ား ေနၾကဦးမည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္၏ လူမႈစီးပြား ဒုကၡအ၀ ၀ မွ ကုစားဖို႔ရန္ ေဆးမွီႏိုင္ေတာ့ မည္မဟုတ္ပါ ။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ လူထု၏ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀မႈႏွင့္ မြန္းက်ပ္ပိတ္ေလွာင္ေနမႈ မ်ားက အံုႂကြမႈမ်ား ႏွင့္ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္မႈမ်ားဆီသို႔ မေရွာင္ႏိုင္ ၊ မတိမ္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ၀င္ေရာက္ တိုးတိုက္ မိလိမ့္ဦးမည္ ဆိုသည္မွာ သံသယျဖစ္စရာ မရွိပါ ။

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ န.အ.ဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ျပည္ေထာင္စုသားအားလံုး စိတ္ႏွလံုး ရႊင္ၿပံဳးႏိုင္ေရးအတြက္ ထင္သာျမင္သာေသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈတရပ္အျဖစ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနၾကရေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အပါအ၀င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးအား ခၽြင္းခ်က္မထားဘဲ ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ ( လြတ္လပ္ေရးေန႔ ) မွ စတင္၍ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ( ၁၂ ) ရက္ ( ျပည္ေထာင္စုေန႔ ) ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ျပန္လည္ လႊတ္ေပးပါရန္ ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ အျမန္ဆံုး စတင္ပါရန္ ေလးနက္ တည္ၾကည္စြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ ။ ။

လူထု လႈပ္ရွားမႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ

၁. ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုႀကီး

၂. တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕

၃. ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

၄. ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား

၅. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေသာ မြတ္စလင္မ်ား အစည္းအ႐ံုး

၆. မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုး ( Generation Wave )

၇. ေရွ႕ေနမ်ား သမဂၢ

၈. ကဗ်ာဆရာမ်ား သမဂၢ

၉. မ်ိဳးဆက္သစ္ သတင္းစာဆရာမ်ား သမဂၢ

၁၀. လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ( မႏ ၱေလး )

၁၁. ရန္ကုန္တိုင္း လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ

၁၂. စာေပ ႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕

 
/* EOT ----------------------------------------- */