Wednesday, August 29, 2007

"ႀသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ေန ့ လူထုတရားနာပြဲ"

ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းသုိ ့ပန္ႀကားခ်က္

(၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၂၆ ရက္)

၁၊ ယေန ့ခ်ိန္ခါတြင္ စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းစား၀တ္ေနေရး ဆုိင္ရာ အ ခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း မ်ားကုိ ငဲ့ကြက္စဥ္းစားေထာက္ထား စာနာျခင္းမရွိဘဲေလာင္စာဆီ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားအ ဆမတန္ တုိးျမွင့္လုိက္မွဳ ေႀကာင့္ ေနာက္ဆက္္ တြဲ ေပၚေပါက္လာသည့္ အေထြေထြကုန္ေစ်းႏွုန္း ျမင့္တက္မွဳ ႏွင့္ နိစဏဓူ၀ သြားလာလွဳပ္ရွား ေနရေသာ ခရီးစရိတ္မ်ား ႀကီးျမင့္မ်ားကုိ စစ္အစုိးရ အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတုိ၏ လက္ေ၀ခံ၊ ခါးပုိက္ေဆာင္၊ ေရေပၚဆီ လူတန္းစားမ်ား မွအပ က်န္ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္း အေနျဖင့္ ခါးသီးစြာၾကဳံေတြ ့ခံစားရလ်က္ ရွိေနေပသည္၊

၂၊ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအေပါင္း ၾကဳံေတြ ့ခံစားေနရေသာ စား၀တ္ေနေရးဆုိင္ရာအေထြေထြ အခက္အခဲ အ က်ပ္ အတည္း မ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားဘက္ကလုိအပ္သလုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား။ လွဳပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားက ျပည္သူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္အညီ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသမွဳ အျဖစ္လမ္း ေလ်ွာက္ ဆႏၵျပပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့မွဳအေပၚ အာဏာပုိင္မ်ားဘက္က စြမ္းအားရွင္အမည္ခံ တစ္နပ္စား လူရမ္းကား မ်ား အသုံးျပဳ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့သည္ကုိ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္း မ်က္ျမင္ ကုိယ္ေတြ ့ပင္ျဖစ္သည္၊

၃၊ ထုိေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းအေနျဖင့္ မိမိတုိ ့ ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ ့ခံစားေနရေသာစား၀တ္ေနေရး ဆုိင္ရာအေထြေထြ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားဘက္က လုိအပ္သလုိ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ေျဖရွင္းေပးရန္ အတြက္လည္း ေကာင္း။ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္း အငတ္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ေစေရး အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ အဖမ္းဆီးခံ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္လွဳပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားအားခ်က္
ခ်င္း လြွတ္ ေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း အၾကမ္းမဖက္လူထုတုိက္ပြဲကုိ အရွိန္ျမွင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြား ရမည္ျဖစ္ပါသည္၊

၄၊ အၾကမ္းမဖက္လူထုတုိက္ပြဲေကာ္မတီ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္။ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ညေန ၅ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ ျပည္လမ္း ျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္အ ေဆာက္အအုံ ေရွ့ျပည္သူရင္ျပင္ကြက္လပ္ေနရာတြင္မင္းဆုိး မင္း ညစ္ (ရာဇေတာ၀ါ)တုိ ့ေဘး။ လူမဆန္ေသာသူ (အမႏု၏)တုိ ့ေဘး။ အငတ္ေဘးတုိ ့မွကင္းလြတ္ႏုိင္ေစျခင္း အလုိ ့ငွာျပည္သူတုိ ့ဆင္းရဲ ဒုကၡကုိကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကပရိတ္တရားေတာ္ မ်ားရြတ္ဖတ္မည့္အျပင္ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးႏွင့္အညီ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအေပၚအုပ္ခ်ဳပ္မင္း လုပ္ျခင္း မ ျပဳႏုိင္ပါက တုိင္းျပည္ပ်က္တတ္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ပေသနဒီေကာသလမင္းၾကီးကုိဆုံးမ ေဟာၾကား ေတာ္မူသည့္ ရာေဇာ၀ါဒသုတ္တရားေတာ္ ကုိလည္း ေဟာၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေဘးရန္ အေပါင္းမွ ကင္း ေ၀းလုိသည့္ျပည္သူအေပါင္းအေနျဖင့္လမ္းေလ်ွာက္ၿပီး ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား လာေရာက္နာယူၾကပါရန္ ေလး စားစြာျဖင့္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္၊

၅၊ ျမန္မာျပည္တစ္နံတစ္လ်ားရွိ ျပည္သူအေပါင္း အေနျဖင့္လည္း ထုိေန ့ထုိရက္ ထုိအခ်ိန္ (၂၀၀၇ခုႏွစ္။ ၾသ ဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန ့ညေန ၅ နာရီ)တြင္ သက္ဆုိင္ရာ မိမိတုိ ့ၿမဳိ ့နယ္မ်ား အလုိက္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိပင့္ဖိတ္ၿပီး အလားတူပရိတ္တရားေတာ္နာယူပြဲ မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္သြားၾကပါရန္ တုိက္တြန္း ႏုိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

အၾကမ္းမဖက္လူထုတုိက္ပဲြေကာ္မတီ

 
/* EOT ----------------------------------------- */