Wednesday, February 20, 2008

ဓမၼအတြင္း အဓမၼတုိ႔ ေျဗာင္က်က် ၀င္ေရာက္လာေနၿပီ။


စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးတြင္ ျပည္သူလူထုအတြင္းသုိ႔ နအဖ လက္ပါးေစမ်ား၊ အလုိေတာ္ရိမ်ားသည္ ပုံစံမ်ိဳးစုံ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ပူးသတ္၀င္ေရာက္လာေနသည္မွာ ယခုအခါ ဓမၼနယ္ပယ္အတြင္းသုိ႔ပင္လွ်င္ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ၀င္ေရာက္လာေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

လူပုဂၢဳိလ္မ်ားဆုိင္ရာ ဓမၼစာေပသင္တန္းမ်ားအတြင္း ယခင္က ဓမၼကုိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးသူ သူေတာ္စင္မ်ားသာ အမ်ားအျပားရွိေနခဲ့ၿပီ ေထာက္လွမ္းေရး အနည္းငယ္သာ ခုိးေခ်ာင္းခုိး၀ွက္ျဖင့္ ရွိေနခဲ့ၾကရာမွ၊ ယခုအခါ သင္တန္းမ်ားအတြင္း ၾကံ့ဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္၊ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားကုိ ေျဗာင္က်က် ၀င္ေရာက္ေရာေႏွာေစျခင္းကုိ နအဖမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္၍ လုပ္ေဆာင္ေစေႀကာင္း အထူးသတိျပဳဖုိ႔ လုိအပ္လာပါၿပီ။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓမၼဗ်ဴဟာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆုိင္ရာ ဓမၼစာေပသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ယခုလ (၁၆-၂-၂၀၀၈) စေနေန႔မွ စ၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ သင္တန္းမ်ားတြင္ အမ်ားနည္းတူမဟုတ္ဘဲ၊ သီးျခားခုံတန္းမ်ားတြင္ (ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသာ) ဟု စာမ်ားကပ္၍ လူ (၆၀/၇၀) စာ ေနရာမ်ား သီးျခားစီစဥ္ေပးထားရ၍ ထုိ နအဖ လက္ပါးေစမ်ား၊ အလုိေတာ္ရိမ်ားကုိ သင္တန္းခ်ိန္တြင္ လာထုိင္ခြင့္ေပးထားရပါသည္။ ထုိအထဲမွ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရွင္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းပုံမွာ ဒါေတြကုိ သင္ၿပီးရင္ ဘာရမွာလဲ။ ဘာလုပ္လုိ႔ ရမွာလဲ ဟူသတည္း။ ၎ေျပာေသာ စကားကုိ ၾကားရျခင္းျဖင့္ ဓမၼ၏ အႏွစ္သေဘာ၊ ဓမၼကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈထက္ လုပ္ေနက် ေခါက္႐ုိးက်ိဳးေနတဲ့ ဘာအခြင့္အေရး၊ ဘာအက်ိဳးအျမတ္ရမလဲဟု ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိေသာ ေလယူေလသိမ္းကုိ ၾကည့္၍ မွတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါသည္။

ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ နအဖသည္ ၎၏ လက္ပါးေစမ်ားကုိ ဓမၼနယ္ေျမအတြင္းသုိ႔ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္၀င္ေရာက္ စိမ့္၀င္ေနေစရတာလဲ ဆုိတာကုိ ျပည္သူအမ်ား အထူးသတိထားရန္ လုိအပ္လာပါသည္။

သာသနာကုိ ပံ့ပုိးရန္ေလာ၊ စံနစ္တက် ဖ်က္ဆီးရန္ေလာ။

 
/* EOT ----------------------------------------- */