Tuesday, November 13, 2007

တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရရဲ ့ အိုလံပစ္ကို ဘာေႀကာင့္ သပိတ္ေမွာက္သင့္သလဲ။

တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရသည္ အာဏာရွင္ႀကီးပီပီ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာ ျပီးေရာဆိုသလို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္းစစ္အာဏာရူးလူမိုက္တစ္စုတို ့အားေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္ျပီး ျပည္သူႏွင့္ ဘာသာတရားကိုေစာင့္ေရွာက္ေပး ေနေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအား နအဖမွ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပး ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရအား ေခ်ာ့ေမာ့သိမ္းသြင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီလမ္းေႀကာင္းေပၚ ေရာက္ ေအာင္နအဖအား ေျဖာင္းျဖရန္ေတာင္းဆိုႀကိ ုးပမ္းျခင္းသည္ သဲထဲေရသြန္သကဲ့သို ့အရာထင္လိမ့္မည္မဟုတ္ ေခ်။ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ နအဖအားကာကြယ္ေပးေနမႈကိုကမၻာ့အလယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေနသ၍ တရုတ္အာ ဏာရွင္အစိုးရအား ဆန္ ့က်င္ကန့္ကြက္ေနသင့္ပါသည္။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရ၏နအဖစစ္အာဏာရွင္တို ့အားအကာကြယ္ျပဳမွဳႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ ့သာျဖစ္သည္။

တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရသည္ စစ္လက္နက္မ်ားပစၥည္းမ်ားအား ၁၉၈၈ မွ ၂၀၀၆ ခုထိ နအဖ စစ္အာဏာ ရွင္မ်ား သို ့ ေရာင္းခ်ပံ့ပိုး ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ ၂၀၀၇ တြင္တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ ကုလသမၼဂလံုျခံ ုေရးေကာင္စီတြင္ ဗီတိုအာဏာ သံုး ျပီး နအဖ အာဏာရွင္အား အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇ ခု ေရွ ြ၀ါေရာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားေႀကာင့္ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္း မည္ဟု ေႀကျငာခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာျပည္မွ ပထမအႀကိမ္ျပန္ေရာက္ျပီး တံခါး ဖြင့္အစည္းေ၀းပဲြတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသည္မည္သူႏွင့္မွမဆိုင္၊ ဘာမွလုပ္စရာမလို၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္၄င္း တို ့ကံႀကံမၼာ ၄င္းတို ့ဘာသာဆံုးျဖတ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း မ်က္ႏွာထားတင္တင္းျဖင့္ နအဖ အား အကာအကြယ္ေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၄င္းတို ့တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရ၏ ပ့့ံပိုးကာကြယ္မႈ ျဖင့္ နဖအမွ ျမန္မာျပည္တြင္း ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ႏိွပ္ကြပ္ျခင္းအား မည္သူမွ်၀င္ ေရာက္ျဖန္ေျဖစရာ မလိုုဟု၄င္းတို ့၏ ရက္စက္ေသာစိတ္သေဘာထားကို ရွင္းလင္းစြာျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လုံျခဳံေရးေကာင္စီ၀င္အဖြဲ ့ (၁၅) ႏိုင္ငံ၏ ေႀကညာခ်က္ထဲတြင္ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွစိတ္မပါစြာျဖင့္ ပါ၀င္ ခဲ့ေသာ္လည္း မႀကာခင္မွာပင္လွ်င္ ျမန္မာျပည္အေရးသည္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံ၏အေရးသာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ႏိုင္ငံ တကာမွ ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္သင့္ဟု ထပ္မံ ေျပာလာျပန္သည္။

မဆလေခတ္၊ န၀တေခတ္၊ ယခု နအဖေခာတ္အဆက္ဆက္တိုင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရာတြင္ တရုတ္အာဏာရွင္ အစိုးရသည္ ျမန္မာအာဏာရွင္မ်ားအား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေထာက္ခံအားေပးရုံသာမက စစ္အာဏာရွင္ အင္အားတိုးျမင့္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးအင္အားမ်ားအား ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။

ထိုသို ့ေသာနအဖစ္အုပ္စု၏အမာခံေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖစ္သည့္တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရအားေပ်ာ့ ေျပာင္း ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ အတန္တန္ ခ်ဥ္းကပ္ႀကဳိးစားကာ ေမတၱာရပ္ခံလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားေသာ အ ခ်ိန္ကာလထဲမွ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္အေရး ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းအတြင္း ေရာက္ ရွိေစရန္ ႀကဳိးစားခဲ့မွဳတိုင္းတြင္ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္မွာ အႀကိမ္ ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္တြင္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းအတြင္းသို ့ ျမန္မာျပည္ကိစၥေဆြးေႏြးရန္ ေရာက္ ရွိလာခဲ့ခ်ိန္တြင္လည္း တရုတ္မွ ျမန္မာျပည္လူထုထပ္မံဒုကၡေရာက္ေစရန္ အတြက္ နအဖအား အားေပး သည့္အေနျဖင့္ ဗီတိုအာဏာအား ဂရုဏာကင္းမဲ့စြာ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ၄င္းကဲ့သို ့ တရုတ္အာဏာရွင္ အစိုးရမွ ဗီ တိုအာဏာျဖင့္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းကူညီခဲ့မွဳေႀကာင့္ နအဖမွာ မႀကာခင္က စက္တင္ဘာလ ေရွ ြ၀ါ ေရာင္အေရးေတာ္ပုံႀကီးတြင္ ရဟန္းဘုန္းႀကီးမ်ားကိုပင္လွ်င္ ရိုက္နွက္သတ္ျဖတ္သည္အထိ ရဲရဲရင့္ရင့္ လုပ္ေဆာင္ျပလာျခင္းျဖစ္သည္။

တကမၻာလုံးမွ ျပည္သူမ်ားမ်က္ေမွာက္ေရာက္ရွိေစခဲ့သည့္ နအဖ၏ မိုက္ရိုင္းမွဳႀကီး မဖုံးႏိုင္ မဖိႏိုင္ ျဖစ္လာ ေသာအခါတြင္၄င္း၊ နီးကပ္လာျပီျဖစ္ေသာ ၄င္း၏ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္အက်ဳိးစီးပြားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္လို အပ္လာေသာအခါတြင္၄င္း တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရသည္ အျခားေသာ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီ၀င္မ်ား အႀကားတြင္ အေရးႀကီးစြာကိုင္တြယ္လို ့မရႏိုင္ေသးသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ဟန္မပ်က္ ေမ်ာလိုက္ကာမကန္ ့ ကြက္ဘဲ ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူတို ့အေပၚ သနားညွာတာျခင္းေႀကာင့္ ပါလာျခင္းမဟုတ္ေႀကာင္းကို သိသာထင္ရွားေစ သည့္အခ်က္မွာ ယခုထိတိုင္ ေျပာႀကားေနေသာ ျမန္မာျပည္အေရးသည္ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္သာ ျဖစ္သည္ထု အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္လက္ေျပာဆိုျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို ့ေႀကာင့္ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရအား ျမန္မာျပည္အေရး ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ ဂရုဏာသက္ႏိုးျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားကာ အေခ်ာ့နည္းျဖင့္ ဆက္လက္ႀကဳိးစားေနပါလွ်င္၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကုလသမဂၢလုံံျခဳံေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တရုတ္ အာဏာရွင္အစိုးရမွ ကန္ ့ကြက္ဗီတိုအာဏာအား လြယ္လြယ္ကူကူျဖင့္ ဆက္သုံးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို ့သို ့ေသာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရတရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရအား အျခားေသာႏိုင္ငံတကာအင္အားစုမ်ားျပည္ သူ မ်ားႏွုင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲကာ ၄င္း၏အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားအရ ဆန္ ့က်င္သြားျပ ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို ့ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ နဖအႏွင့္အမာခံအေပါင္းအပါမ်ားအား ရသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ဆန္ ့က်င္ သြားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာျပည္သူလူထုမွ နအဖအာဏာရွင္အား တိုက္ရိုက္ေတာ္လွန္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ပေရာက္ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာမ်ားမွလည္း တာ၀န္ခြဲတစ္ရပ္အေနျဖင့္ နအဖအားေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အင္အားမ်ားအားဟန္ ့ တား မွသာလွ်င္ အတြင္းအျပင္ပူးေပါင္းလွဳပ္ရွားမွဳျဖင့္ နအဖျပဳတ္က်ေရးအတြက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္မွလည္း ထိုသို ့လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တရုတ္အာဏာရွငိအစိုးရအား ၄င္းတို ့အ က်ဳိးစီးပြားထိခုိက္မွဳႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတို ့အက်ဳိးစီးပြားထိခုိက္မွဳအား ႏိုင္ငံတကာမ်က္နွာအလယ္တြင္ မီးေမာင္း ထိုး ႏွဳိင္းယွဥ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို ့တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ က်င္းပမည့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အိုလံပစ္သည္ တရုတ္ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအား တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ ၄င္းတို ့လက္ေအာက္တြင္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဘ၀ဆိုးမ်ားအေပၚ ေျချဖင့္နင္းကာ ၄င္း တို ့အာဏာရွင္အစိုးရအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ရရန္သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ခုနွစ္တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ တီရမ္နမ္မင္ရင္ျပင္ေသြးေခ်ာင္းစီးပြဲအားသမိုင္းတြင္ ေမ့ေပ်ာက္ေစရန္ယခုကဲ့သို ့ေသာေဆာင္ ရြက္မွဳမ်ားျဖင့္ ဖုံးကြယ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္အေရးသည္ တရုပ္အိုလံပစ္ႏွင့္မဆိုင္၊ အိုလံပစ္အားသပိတ္ေမွာက္လွ်င္ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ ၄င္းတို ့ အက်ဳိးစီးပြားထိခိုက္ျခင္းေႀကာင့္ နာက်ဥ္းႏိုင္ကာ ျမန္မာျပည္အေရးတြင္ ပိုမိုဂရုဏာသက္မည္ မဟုတ္ဟု ထင္ကာ စိုးရိမ္ပူပန္ေနမွဳသည္ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရ၏ ေတာက္ေလွ်ာက္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လုံး၀ဂရုဏာသက္မွဳ မရွိခဲ့ျခင္း၊ ယခုတိုင္ ဂရုဏာသက္သည့္စကား ေျပာႀကားေနမွဳ မရွိျခင္း၊ နအဖအား ယခင္ကကဲ့သို ပင့္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးေနျခင္းတို ့ ကေနာင္အနာဂတ္တြင္ လြယ္လြယ္ကူကူ စိတ္ေျပာင္းကာ ဂရုဏာသက္မည့္ အ လားအလာမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ေႀကာင္း သုံးသပ္ႏိုင္ေပသည္။ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရအား ေျပာ့ေျပာင္း ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ရလဒ္က တရုတ္အာဏာရွင္အား စိတ္ထားမေျပာင္းေစရန္ ပံ့ပိုးထား ေပးေနသကဲ့သို ့ျဖစ္သည္။

ထို ့ေႀကာင့္ နအဖ၏ ႏွစ္ေပါင္းႀကာျမင့္စြာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအားေပးေနသည့္ တရုတ္အာ ဏာရွင္အစိုးရအား ပိုမိုထိေရာက္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ဆန္ ့က်င္သြားရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာျပည္သူတို ့မွ နအဖအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္ ့က်င့္ေနသကဲ့သို ့ ျပည္ပရွိ ျမန္မာမ်ားမွလည္း နအဖ၏လက္ပါးေစဆရာႀကီး တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရအား ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္ ့က်င္သြားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

 
/* EOT ----------------------------------------- */