Sunday, November 25, 2007

ဖ်က္ျမင္း။

ျမန္မာျပည္တြင္ ဟုိတခ်ိန္က ျမင္းစီးအေျပးျပိဳင္ပြဲမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ တရားဝင္ ေလာင္းကစားပြဲၾကီးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယခု က်ဳိကၠစံအားကစားကြင္းၾကီးမွာယခင္ကျမင္းျပဳိင္ကြင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမင္းစီးျပိဳင္ပြဲမ်ားကို ေလာင္းေၾကးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနၾကတုန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို ့ ျမင္းျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ “ ဖ်က္္ျမင္း ”ဟူ၍ ရွိတတ္ၾကပါသည္။

ဖ်က္ျမင္းဆိုသည္မွာ ျပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ ရမည္ဟုခန့္မွန္းႏႈိင္ေသာ ျမင္းကို ပထမ မရႏႈိင္ေအာင္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေႏွာက္ယွက္ရေသာျမင္းကို ဖ်က္ျမင္း ဟုေခၚပါသည္။ ဖ်က္ျမင္းမွာ သူဖ်က္ခ်င္ ေသာျမင္းကို ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးရန္သာ တာဝန္ရွိပါသည္။ သူကိုယ္တိုင္ ပထမ ရရန္ ၾကိဳးစားေသာ ျမင္းမဟုတ္ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေၾကညာခ်က္ကို ကန့္ကြက္ၾကေသာ အဖြဲ ့မ်ားသည္ “ဖ်က္ျမင္း” မ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဒၚစု၏ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူအားလံုးအတြက္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ျပည့္စံုႏိုင္ေသာ၊ ေလးနက္၍အဓိပၸါယ္ဝျျပည့္ေသာ၊ အစြန္းမထြက္ဘဲ စိတ္ေစတနာ သန့္ရွင္းေသာ သေဘာထားမ်ား ကိိုသာ ထင္ဟတ္ေနသည့္ ေၾကညာခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

သို ့ေသာ္ “ အျပစ္တင္ေသာသူကိုဆင္ေျခေပး၍မရ” ဆိုသည့္ စကားရွိသည့္အတုိင္း၊ သိၾကားမင္းကိုယ္တိုင္ ႏြားေရာင္ေဆာင္ျပေသာ္မွ အျမီးနဲနဲေတာင္းေနသည္(တိုေနသည္) ဟု ေျပာဆိုေသာ လူစားမ်ားပင္ ရွိတတ္ၾကသည္မွာ ေလာကဓမၼတာဟုေျပာရမွာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ကိစၥမွာတိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကံၾကမၼာျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ကန့္ကြက္သူမ်ား အေနႏွင့္အေလးအနက္ထား၍စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
အဂတိကင္းလြတ္စြာေတြးေခၚသင့္ပါသည္။ မိမိႏွင့္အေပါင္းပါလူတစုအတြက္ ဘယာေဘးကို
ေၾကာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို ့လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ မကိုက္ညီ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို ့ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္မည္စိုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရႊက္မႈ ့အားလံုးသည္ မွန္ကန္မႈ ့
မျဖစ္ႏႈိင္ပါဟု သတိခ်ပ္သင့္ၾကပါသည္။

ယေန့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေၾကညာခ်က္အေပၚကန့္ကြက္သူမ်ား၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုပါလ်ွင္ “ေၾကညာခ်က္သည္ တျခားနုိိင္ငံေရး အဖြဲ ့အစည္းေတြနဲ့ ပါတီေတြရဲ့ သေဘာထားနဲ့ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ပါ ကိုယ္စားျပဳေဆြးေႏြးမည့္ သေဘာသက္ေရာက္တဲ့ အခ်က္ေတြ ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္” ကန့္ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ထိုသို ့ဆိုသည့္အတိုင္း “ ကိုယ္စားျပဳ ေဆြးေႏြးမည့္သေဘာသက္ေရာက္သည့္ အခ်က္ ” ဆိုသည္ကို ေသခ်ာစြာ ရွာေဖြၾကည့္ရႈ ့့တဲ့အခါမွာ “ ယခုကဲ့သို ့ အမ်ဳိးသား ညီညႊတ္ေရးနွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးကို အထူးတလည္လိုအပ္ေနသည့္ အခါသမယတြင္ အျခားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ အင္းအားစုမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို ့၏တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို
တတ္ႏႈိင္သမ်ွက်ယ္ျပန့္စြာ အစဥ္တစိုက္အေလးအနက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ က်မတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္သည့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားရန္ က်မ ပိုင္းျဖတ္ထားျပီျဖစ္ပါသည္ ” ဆိုသည့္ စာပိုဒ္ကို ေတြ ့ရွိမွတ္သားမိပါသည္။

ေၾကညာခ်က္ပါ ဤစာပိုဒ္၏ ဆိုလိုခ်က္မ်ားသည္ အလြန္ပင္ရွင္းလင္း ပါသည္။ အလြယ္တကူနားလည္သေဘာေပါက္ႏႈိင္ပါသည္။ သို့ေသာ္ ကန့္ကြက္သူမ်ားရွိေနသျဖင့္
ထပ္မံ၍ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ေပးရပါအံုးမည္။

“ ယခုကဲ့သို ့ အမ်ဳိးသားညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေသြးစည္းညီညႊတ္ ေရးကို အထူးတလည္လိုအပ္ေနသည့္အခါသမယ ” ဆိုသည့္ စကားသည္ ျပည္သူတရပ္လံုးက လက္ခံရမည့္ စကားလား၊ ျငင္းပယ္ရမည့္စကားလား ဆိုတာ တကမၻာလံုး၊ တႏုိင္ငံလံုးက သိရွိအတည္ျပဳျပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ ဇြတ္မွိတ္ျပီး ျငင္းရမည့္ အခ်က္မဟုတ္ပါ။ ထို ့ေၾကာင့္
တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါသမယ ျဖစ္ေနသည္ကို
သေဘာေပါက္ရပါလိမ့္မည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနႏွင့္ ဤကဲ့သို ့အလြန္အေရးၾကီးေနသည့္ အေျခအေန ႏွင့္ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ “ အျခားႏုိင္ငံေရး အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ အင္းအားစုမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ” ဟု သံုးႏႈန္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမကိုယ္စားျပဳေနေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္တခု အတြက္မ်ွသာ မဟုတ္ဘဲ န.အ.ဖ ပါ အပါအဝင္ တနိုင္ငံလံုးရွိအဖြဲ ့အစည္းအားလံုးအတြက္ အားလံုး၏အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆႏၵသေဘာ
ထားမ်ားအတြက္ ၾကီးမားေသာေစတနာနွင့္ ရည္ရႊယ္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု နားလည္သေဘာ
ေပါက္ရပါမည္။ ငါပိုင္သည္၊ ငါျပီးသည္ဟူေသာ ကိုယ္စားျပဳေသာ၊ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္လိုေေသာ သေဘာထားလံုးဝမပါေၾကာင္း ေတြ ့ရပါလိမ့္မည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္ေအာင္ ဖတ္ျပီး
စဥ္းစားသင့္ၾကပါသည္။

တတိယအခ်က္မွာ “ အထူးသျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို ့၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို တတ္ႏႈိင္သမ်ွၾကယ္ျပန့္စြာ အစဥ္တစိုက္အေလးအနက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ က်မတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္ ” ဟုဆိုထားပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ကန့္ကြက္သူမ်ား အေနႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္ဖို ့လိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အတိုက္အခံအင္းအားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကီးဘက္မွ ရပ္တည္ျပီး စစ္အစိုးရႏွင့္စကားေျပာရန္ တဦးတည္းေသာ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ သည္ဟု ျမန္မာျပည္သူလူထုၾကီးႏွင့္ ကမၻာကပါ ေရႊးခ်ယ္သတ္မွတ္လိုက္ေသာသူ ျဖစ္ေနသည္မွာ ထင္ရွားလွပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုၾကီးႏွင့္ကမၻာကပါ ယံုၾကည္မႈ ့ရွိရွိျဖင့္ ေရႊးခ်ယ္သတ္မွတ္၍ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေနရာမွေန၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္
ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တာဝန္သိသိ၊ တာဝန္ရွိရွိ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေၾကညာျခင္းသည္ အလြန္မွ ေလးစားထိုက္ေသာစကားပင္ျဖစ္သည္ဟု သေဘာေပါက္ၾကရပါမည္။

(ဤေနရာတြင္ ေဒၚစုႏွင့္ ဦးသန္းေရႊတို ့ႏွစ္ဦးတည္းေဆြးေႏြးမႈ ့လို့အျမင္
မတိမ္းေစာင္းသင့္ပါ။ သူတို ့ကိုယ္စားျပဳေနေသာ အဖြဲ ့ဝင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညိွႏႈိင္းမႈ ့ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ “ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို အေလးအနက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ က်မတြင္တာဝန္ရွိပါသည္ ” ဟု သီးျခားထည့္သြင္းေျပာဆိုျခင္းသည္ လူမ်ဳိးစုမ်ားအေပၚ အထူးပိုမုိ၍ ေလးစားျခင္း၊ တန္ဖိုးထားျခင္းႏွင့္ ထိုသူတို ့၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ဂရုတစုိက္ရွိေနသည့္ အခ်က္ကို ေလးနက္ေစရန္ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သေဘာေပါက္ရပါမည္။ တိုင္းရင္းသားတို ့၏ အက်ဳိးစီးပြားကို သူမ၏တာဝန္တခုအေနျဖင့္ ေဖၚျပျခင္းသည္ သူမ၏ ၾကီးမားေသာေစတနာကို ေဖၚညႊန္းေနသည္ ဟု နားလည္ရပါလိမ့္မည္။

ေၾကညာခ်က္ကို ကန့္ကြက္ၾကသည့္အဖြဲ ့မ်ား၏ ေထာက္ျပခ်က္ သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူတို ့အဖြဲ ့မ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳေဆြးေႏြးမည္ဟု သက္ေရာက္ေနသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ဤသို့ဆိုလ်ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ (ဥမမာ အားျဖင့္ တ.စ.ည ပါတီ၊ ဦးေအာင္ခန္းထီ၏အဖြဲ ့၊ ဝ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ DKBအ) စသည္တို ့ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါဟု ထည့္သြင္းေျပာရေတာ့မွာလား စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။ “ ေဆြးေႏြးပြဲမွသည္ ဒီမိုကေရစီသို ့ ” ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရရွိလာျပီဆိုလွ်င္ ထိုကန့္ကြက္ေသာ အဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ရ၊ မခံစားရလို ့ေျပာရမွာလား စဥ္းစားၾကည့္္ၾကပါ။ အခုလိုမ်ိဳး အမ်ဳိးသားညီညႊတ္ေရး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရးေတြ အေရးၾကီးေနသည့္အခ်ိန္၌ ညီညြတ္ေရး လမ္းစေလး ျမင္စျပဳေနခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏တာဝန္ယူေဆာင္ရႊက္ရမည့္ အလုပ္တြင္ စစ္အစုိးရအပါအဝင္ မည္သည့္အဖြဲ ့အစည္းကိုမွ ဖဲ့ထားခ်န္ထား၍ လုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ဒါကိုနားလည္ဖို ့လိုပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေၾကညာခ်က္သည္ တတိုင္းျပည္လံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျမန္မာျပည္မွာ မီွတင္းေနထိုင္သူအားလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ စြမ္းအားရွိသမွ်တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု အခိုင္အမာေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္ဟု သေဘာေပါက္ဖို့ လိုပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ သူမ၏ သံႏၷိိဌါန္အတိုင္းအခိုင္အမာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳေျပာဆိုလိုက္ပါသည္။ သူမႏွွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို ့ကိုလည္း ကမ္းလွမ္းလိုက္ပါသည္။

သို ့ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ ပထမ ပိုင္းေရးသားခဲ့သလို ဘယ္လိုပင္ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ပါေစ၊ ကန့္ကြက္သူမ်ားရွိတတ္ ျမဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူတို ့ကို “ ဖ်က္ျမင္း ” ဟု ကင္ပြန္းတပ္ ရသည္မွာလည္း အေၾကာင္းရွိပါသည္။ ထိုသူတို ့သည္ ေလာေလာဆယ္ စစ္အစိုးရကို ေၾကာက္ေနရသူမ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြားဘက္မ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလည္း စစ္အစုိးရက ေစခိုင္းသည့္အတိုင္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို
ေတြ ့ျမင္ေနရပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊက မကန့္ကြက္ၾကႏွင့္ဟုေျပာလွ်င္ ကန့္ကြက္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ဒါကို လူတိုင္း သိၾကပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးက မလုပ္လွ်င္မျဖစ္ေတာ့ဘူးဟု ယူဆျပီး လုပ္ရမည့္
ဤေေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ သူ ့ဘက္က အသာစီးရေရးအတြက္ ေမြးထားေသာ “ ဖ်က္ျမင္း ” မ်ားကို သူ ့ေနရာႏွင့္သူ အလွည့္က် ထုတ္သံုးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ဖ်က္ျမင္း အျဖစ္အသံုးခ်မခံၾကေတာ့ဘဲ၊ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေထာက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမ္းလွမ္းထားသည့္အတိုင္း အတူတကြလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။

(ေရးသားသူ - ဦးဖိုးသာေအာင္ (ေနာ္ေဝ)။

 
/* EOT ----------------------------------------- */