Wednesday, March 19, 2008

လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ႏွိမ္နင္းေခ်မႈန္းရန္အတြက္ နအဖ ၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား


လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ျဖစ္ပြား လာႏိုင္သည္ ဟု နအဖ က သံုးသပ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လူထုဆႏၵျပပဲြမ်ားကုိ ႏွိမ္ႏွင္းေခ်မႈန္းရန္ အတြက္ တပ္၊ ရဲ၊ ၾကံ႕ဖြံ၊႔ စြမ္းအားရွင္ႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမ်ားအား အသင့္ျပင္ဆင္ထားရွိရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ေနၿပီး ေအာက္ပါ အခုိင္အမာျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

၁။ လုံထိန္းရဲတပ္ရင္းမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္နယ္၊ တိုင္း အသီးသီးရိွ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အားလုံးကို အသင့္ျပင္ဆင္ စုဖြဲ႔ထားရွိ ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရး သင္တန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမခံတပ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေလ့က်င့္ ထားၾကရန္ ကက/ၾကည္း က ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၂၀)ရက္ ေန႔တြင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

၂။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၆) ရက္ေန႔ည သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္မ ွစ၍ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ အေရးေပၚ ကာ လ ကို ယခုအခ်ိန္ အထိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းမရိွဘဲ အေရးေပၚကာလ အျဖစ္ ဆက္လက္မွတ္ယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လံုထိန္း ရဲတပ္ရင္းမ်ားအားလံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အရံအင္အားစုအားလံုး၊ တိုက္ပြဲ၀င္အသင့့္ အေန အထား စုဖြဲ႔ ျပင္ဆင္ ထားရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

၃။ လုံထိန္း ရဲတပ္ရင္းတခုလွ်င္ စစ္ထြက္အင္အား (၃၀၀) ေက်ာ္ခန႔္သာ ရိွေနခဲ့ရာမွ (၅၀၀) အထိ ရိွလာေစရန္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရိွ ရဲတပ္ဖြဲ႔႐ံုးမ်ားမွ အင္အား တခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏႈတ္ေပးပို႔၍ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ သည္။

၄။ လံုထိန္း ရဲတပ္ရင္းမ်ား ၏ ေနာက္တန္းလံုျခံဳေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ မီွခိုသူ ရဲေမမ်ားပါ၀င္ေသာ လံုျခဳံ
ေရးတပ္စု၊ အရန္လံုျခဳံေရးတပ္စုႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈ အကူတပ္စုမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႔စည္း ေလ့က်င့္ လ်က္ ရိွသည္။

၅။ လံုထိန္းရဲတပ္ရင္းမ်ားအား ထုတ္ေပးထားေသာ ၁၂ ဘို႔ ဂရင္နာ အမ်ိဳးအစား အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရး ေျပာင္း ေခ်ာေသနတ္မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ အသစ္ထပ္မံတပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ထုတ္ေပးထားေသာ (၄၀)မမ ဗံုးပစ္ ေသနတ္ႏွင့္ (၃၇/၃၈) မမ ဓါတ္ေငြ႔ဗံုးပစ္ ေေသနတ္မ်ား (37 & 38 MM Shell Guns)ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ အသစ္ထပ္မံတပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ယခင္ထုတ္ေပးထားသည့္ မီးခိုးျဖဴလက္ပစ္ဗံုး အလံုး (၅၄၀) အျပင္ယခု ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ တျပည္လံုးရိွ လံုထိန္းရဲတပ္ရင္း (၁၆)ရင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားသို႔ အဆိုပါ လက္ပစ္ဗံုး အမ်ိဳးအစား အလံုးေရ (၁)သိန္းကို ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ထပ္မံ အားျဖည့္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလ(၂၉) ရက္ေန႔တြင္ လံုထိန္းရဲတပ္ရင္းမ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ၁၂ ဘို႔ ရာဘာက်ည္ဆံ တသိန္းခြဲ ကို ထပ္မံ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။
လံုထိန္းရဲတပ္ရင္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ေပးထားေသာ ဒႆမ(၃၀၃) ရိုင္ဖယ္ေသနတ္မ်ား၊ M-16/ M-21ESifh ႏွင့္ ဒႆမ ၃၀ ကာဘိုင္ေသနတ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ရန္အတြက္ လွံစြပ္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံထုတ္ေပးခဲ့သည္။
လံုထိန္းရဲတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရဲသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔ထားေသာ တုတ္ (တို-ရွည္)၊ ဒိုင္း၊ ေလးခြ၊ ေလာက္စာလံုး၊ ဂ်င္ကလိ (အလံုး၊ အျပား)၊ လည္စည္း၊ ေရဗူး၊ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး၊သံဆူးႀကိဳးေခြ၊ ဘယ္ရီဂိတ္၊ လိုင္းဘယ္ရီႀကိဳး၊ လက္ကိုင္က်င္စက္၊ ထမ္းစင္၊ လက္ကိုင္အသံခ်ဲ႕စက္၊ ေလာ္စပီ ကာ၊ ကင္မရာ၊ က်ည္ကာဦးထုပ္၊ က်ည္ကာအက်ႌ၊ ဓါတ္ေငြ႔ကာမ်က္ႏွာဖံုး၊ စစ္သံုး မွန္ေျပာင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္စကား ေျပာစက္၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္း ႀကီးၾကပ္ ကန္႔သတ္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း လိုအပ္လွ်င္ ထပ္မံျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ရန္၊ အဆိုပါပစၥည္းစာရင္းကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ တင္ျပရန္လည္း ၫႊန္ၾကားထားသည္။

လံုထိန္းရဲတပ္ရင္းအားလံုးကို စစ္ေရးျပ(၉)မ်ိဳး၊ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းတားဆီးေရးသင္ခန္းစာႏွင့္ လက္နက္ငယ္ သင္ခန္ းစာမ်ားကိုလည္း ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ေနရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည့္အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရိွ ရဲမ်ားကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔မွစ၍ (Red Hat) ဟု အမည္ေပးထားေသာ အဓိက႐ုဏ္းတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အထူး သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။

၆။ လံုထိန္းရဲတပ္ရင္းမ်ားမွ ရဲေမႏွင့္ မွီခိုမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး ဖူလုံမွဳအတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ အာ ဏာပိုင္မ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွသည္။ ျပည္တြင္းဆူပူအံုႂကြမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ အတြက္လည္း လံုထိ္န္းရဲတပ္ရင္းအသီးသီးတြင္ ဆန္အိတ္ (၁၀၀၀) စီ အရန္ သိုေလွာင္ထားရန္လည္း ၫႊန္ၾကားထားသည္။

၇။ မိမိတို႔နယ္ေျမအတြင္းရိွ အခ်က္အျခာေျမႏွင့္ စစ္ဗ်ဴဟာအေရးႀကီးေျမမ်ားကို ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထား ရန္၊ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ အင္အား (၅၀) ဦးစီႏွင္အတူ စြမ္းအားရွင္မ်ားႏွင့္ NGO အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ မိတ္ဖက္အင္အားစုမ်ားကို အသင့္စုစည္းေနရာယူထားရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး အခ်က္ အျခာ ေျမတြင္ခ်ထားရမည့္ လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အား အပါအ၀င္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံ၊ စစ္ဗ်ဴဟာအေရးႀကီးေျမအား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္မည့္ အစီ အမံ ႏွင ့္ႀကိဳတင္သတင္းရယူမည့္ အစီ အမံ၊ အမာခံ စြမ္းအားရွင္မ်ားကို အသုံးျပဳမည့ ္အစီအမံတို႔ကို တင္ျပရန္ လည္း ၫႊန္ၾကား ထားသည္။

၈။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကို သတ္မွတ္ဖြဲ႔စည္းပံုအင္အားျပည့္မီေအာာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရန္
ကက/ၾကည္းက ၫႊန္ၾကားခဲ့သျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွစၿပီး “မင္းသားစီမံခ်က္-အဆင့္(၂)” ျဖင့္ လူ သစ္ စုေဆာင္းမႈမ်ားကို အရိွန္တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ တလလွ်င္ ရဲတပ္သားသစ္ (၁၀၀၀) အထိ စုေဆာင္း ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ ရဲမွဴးႀကီးတဦးစီ ဦးေဆာင္ေသာ ရဲတပ္သားသစ္စုေဆာင္းေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းၿပီး အစိုးရအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအထိ သြားေရာက္ေဟာေျပာစည္း႐ံုးၾကရန္ ၫႊန္ၾကား ထားသည္။

၉။ ဆူပူအုံႂကြမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကု ိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ထားရန္အတြက္ တျပည္ လုံးရိွ အက်ဥ္းေထာင္(၃၉)ခုတြင္ စံျပဳအေဆာင္သစ္မ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရိွသည္။ အဆိုပါ စံျပအေဆာင္မ်ားတြင္ သီးသန္႔အဆင့္ႏွင့္ သာမန္သီးသန္႔အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ထားရိွမည္ျဖစ္ၿပီး တဦးႏွင့္တဦး မျမင္၊ မေတြ႔၊ မဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ ပံုစံထုတ္ထားေသာ အခန္းငယ္မ်ားပါ၀င္မည္ဟုသိရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ လံုျခဳံေရးအတြက္ လံုျခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအနီးရိွ လူေနအိမ္မ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။

၁၀။ စြမ္းအားရွင္အမည္ခံ ေၾကးစားအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုလည္း အၾကမ္းဖက္သင္တန္းမ်ား၊ အဖ်က္အေမွာင့္
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွသည္။ ကက/ၾကည္း၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အရ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ စစ္တိုင္းနယ္ေျမအလိုက္ နယ္ေျမခံတပ္မ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္အင္အား တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ခ႐ိုင္အသီးသီးမွ စြမ္းအားရွင္ဆိုသူမ်ားကို လံုထိန္းရဲတပ္ရင္းမ်ားက အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရးသင္တန္း မ်ား ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါသင္တန္းမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္၍ လူစုခြဲသည့္နည္းလမ္းမ်ားအျပင္ လက္ ရိွျပည္တြင္း ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ နအဖ၏ ေရွ႕ဆက္သြားရမည့္ ႏိုင္ငံ ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ အမာခံစြမ္းအာားရွင္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္၊ ခ႐ိုင္အလုိက္၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ စုစည္းေလ့က်င့္ေပးထားၿပီး လိုအပ္သလိုအသံုးခ်ရန္ အသင့္ျပင္ ဆင္ထားသည္။

၁၁။ နအဖသည္ အင္အား(၂၄)သန္းအထိ ရိွၿပီးျဖစ္သည္ဆိုေသာ ၄င္းတို႔၏ ၾကံ႕ဖြံ႔အဖြဲ႔ကို တျပည္လံုးတြင္ ဆက္ လက္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းလ်က္ရိွသည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအားလံုးႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ မွီခိုသူမ်ားကိုပါ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားရန္ အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစလ်က္ရိွသည္။ အေျခခံ ပညာ အလယ္တန္းအဆင့္မ်ားမွစ၍ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း ၾကံ႕ဖြံ႔အဖြဲ႔သို႔၀င္ရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖိ
အားေပးလ်က္ရိွသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ၾကံ႕ဖြံ႔ အေျခခံစည္း႐ံုးေရးသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပး လ်က္ရိွသည္။

၁၂။ ရန္ကုန္တိုင္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ၾကံ႕ဖြံ႔႐ံုးတြင္ ဇန္န၀ါရီလ(၃)ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၾကံ႕ဖြံ႔ အစည္းအေ၀း၌ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ခယက ဥကၠဌ ဦးသန္းေအာင္က “၂၀၀၇ စက္တဘၤာအေရးအခင္း၌ တပ္မေတာ္က ေရွ႕မွ ဦးေဆာင္ႏွိမ္နင္းခဲ့ရသျဖင့္ နာမည္ပ်က္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေနာက္တႀကိမ္ အေရးအခင္းမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားလာလွ်င္ ၾကံ႕ဖြံ႔ႏွင့္ စြမ္းအားရွင္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ လူထုအသြင္ျဖင့ ္ ေျဖရွင္းရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥအတြက္ စြမ္းအားရွင္မ်ား ကို ေမြးျမဴေလ့က်င့္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကံ႕ဖြံ႔ႏွင့္ စြမ္းအားရွင္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္က အသင့္ရိွေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရး အခင္းျဖစ္ပြားလွ်င္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို ေက်ာင္းအျပင္မထြက္ရန္ ႀကိဳတင္အသိေပးထားမည္ျဖစ္ရာ လမ္းေပၚ၌ေတြ႔သည့္ ရဟန္းသံဃာမွန္သမွ် အတုအေယာင္မ်ားသာျဖစ္၍ အာားလံုးကို ရွင္းလင္း ဖယ္ရွား ပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကံ႕ဖြံ႔ႏွင့္စြမ္းအားရွင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က အျပည့္အ၀ တာ၀န္ ယူေပးမည္ျဖစ္၍ မိမိတို႔အား ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာက္ယွက္သူမ်ားရိွပါကသက္ဆိုင္ရာသို႔ အျမန္ဆံုး အသိေပးတိုင္ၾကားေစလိုေၾကာင္း၊ ႀက့ံဖြံ႔ႏွင့္ စြမ္းအာားရွင္မ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကေပးအပ္သည့္တာ၀န္ကို ရဲရဲ ရင့္ရင့္ ေက်ေက်ပြန္ပြန္ ထမ္းေဆာင္ၾကေစလိုေၾကာင္း” ထည့္သြင္းမွာၾကားသြားခဲ့ သည္။

၁၃။ နအဖက လာမည့္ေမလတြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဖေဖာ္၀ါ ရီ လ (၁၂) ရက္ေန႔မွစ၍ ၾကံ႕ဖြံ႔အဖြဲ႔၀င္မ်ားက တျပည္လံုးတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို လိုက္လံေကာက္ခံျပဳစု လ်က္ရိွသည္။

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေကာက္ခံရင္း ၾကံ႕ဖြံ႔အဖြဲ႔သို႔၀င္ေရာက္ၾကရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လမ္းျပေျမပံုပါ ႏိုင္ငံ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကရန္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္လ်က္ရိွသည္။ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ား ၏ အင္အားစာရင္းမ်ားကိုလည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္၍ တပါတည္း ျပဳစု လ်က္ ရိွၾကသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈ ကို မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

၁၄။ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းအေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ (၁၅)ၿမိဳ႕နယ္မွ ၾကံ႕ဖြံ႔ အင္အား (၂၀၀၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္သည့္ အစည္းအေ၀းသို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ၾကံ႕ဖြံ႔တာ၀န္ခံ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ၾကံ႕ဖြံ႔ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာ၀င္းတို႔ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ကာ နအဖက ေရးဆြဲျပဳစုထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံလာေစရန္ ၾကံ႕ဖြံ႔အဖြဲ႔၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအလိုက္ လူထုကိုခ်ျပစည္း႐ံုးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။
အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းအေပၚ NLD ႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ား၏ ေႏွာက္ယွက္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုက နားမ၀င္ေအာင္ စည္း႐ံုးၾကရန္လည္း မွာၾကားခဲ့သည္။

၁၅။ နအဖ၏ ၁/၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂/၂၀၀၈ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္ ၾကံ႕ဖြံ႔ ဦး ေဆာင္ သည့္ လူထုစုေ၀းပြဲႀကီးမ်ားကို မတ္လအတြင္း တျပည္လံုး၌က်င္းပျပဳလုပ္ရန္လည္း နအဖက ၫႊန္ၾကား ထားသည္။

၁၆။ ၾကံ႕ဖြံ႔အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေဆာင္ေသာအသင္းအဖြဲအျဖစ္ ကူးေျပာင္းၿပီး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိွေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ (တစည)၏ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ႀကီးက ဂ်ာမန္ (DPA) သတင္းဌာနကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၾကံ႕ဖြံ႔အ ဖြဲ႔သည္ ေရြး ေကာက္ပြဲ တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အ တြက္ ျပည္သူလူထုက ေလးစားႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ၿပီး ေဒသခံလူထုအေပၚ ၾသဇာ ရိွသူမ်ားကို ၾကံ႕ဖြံ႔အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္လာေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ စည္း႐ံုးလ်က္ရိွသည္။

 
/* EOT ----------------------------------------- */